Urzędy pocztowe w Sopocie

0
281
poczta
poczta

Urząd Pocztowy Sopot 1

adres: ul. Kościuszki 2, 81-701 Sopot
tel: 58 551 17 84
fax: 58 551 15 26

Urząd Pocztowy Filia Sopot 3

adres: ul. Al. Niepodległości 724,81- 803 Sopot
tel: 58 551 40 01

Urząd Pocztowy  Filia Sopot 5

adres: ul. Grunwaldzka 78/80, 81-705 Sopot
tel: 58 551 47 21

Urząd Pocztowy  Filia Sopot 6

adres: ul. Obodrzyców 1 A
tel: 58 551 60 72