studia wyzsze sopot
studia wyzsze sopot

SOPOCKA SZKOŁA WYZSZA UNIWERSYTET KIERUNKI STUDIOW

Sopocka Szkoła Wyższa

(dawniej: Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości) – szkoła niepubliczna wpisana do rejestru uczelni wyższych
adres
: ul. Kościuszki 47, 81-704 Sopot
tel: 58 555 83 80
fax: 58 550 78 80
e-mail: office@ssw.sopot.pl
www: www.ssw.sopot.pl


Wyświetl większą mapę

Studia licencjackie: kierunki i specjalizacje

Architektura wnętrz:

Architektura Wnętrz i Wystawiennictwo
Projektowanie form użytkowych i biżuterii

Ekonomia:

Pośrednictwo, wycena i zarządzanie nieruchomościami
Transport i logistyka
Marketing internetowy

Europeistyka:

Handel międzynarodowy
Komunikacja społeczna i media
Administracja europejska
Opieka socjalna w Europie

Finanse i rachunkowość:

Rachunkowość
Finanse przedsiębiorstw
Podatki i doradztwo podatkowe

Ochrona dóbr kultury

Studia inżynierskie:

– Architektura krajobrazu
– Architektura i urbanistyka

Studia podyplomowe:

Wydział Ekonomiczno – Społeczny:

Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji
Audyt systemów informatycznych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Doradca finansowy
Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
Podatki i doradztwo podatkowe
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami

Wydział Architektury:

Projektowanie sztuki użytkowej
Projektowanie środowiska miejskiego – zrównoważone miasto
Światło w architekturze
Zakładanie i konserwacja terenów zieleni
Kształtowanie krajobrazu kulturowego

Akademia Informatyczna CISCO Systems w ramach programu CNA (Cisco Networking Academy)

Europejska Szkoła Wyższa

(poprzednio: Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – Szkoła Wyższa) – szkoła niepubliczna wpisana do rejestru uczelni wyższych
adres: ul. Zamkowa Góra 25, 81-713 Sopot
tel: 58 555 95 92
fax: 58 555 95 93
e-mail: info@euro.edu.pl
www: www.euro.edu.pl


Wyświetl większą mapę

Studia licencjackie:

Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Zarządzanie kryzysowe
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
Prawno – administracyjna ochrona porządku publicznego

Gospodarka przestrzenna:

Planowanie przestrzenne
Gospodarka nieruchomościami

Grafika:

Grafika komputerowa, multimedialna i reklama

Turystyka i rekreacja:

Hotelarstwo, Wellness i Spa
Turystyka międzynarodowa i biura podróży
Turystyka aktywna

Studia dla osób w wieku średnim – kierunek Turystyka i Rekreacja

Studia podyplomowe:

– Organizacja i zarządzanie w hotelarstwie
– Organizacja i zarządzanie ośrodkami i centrami Welness i Spa
– Założenie i prowadzenie małej firmy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej- Wydział Zamiejscowy w Sopocie

uczelnia niepubliczna posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
adres: Ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot
tel: 58 721 46 46
rekrutacja: 58 721 46 00
www.swps.edu.pl


Wyświetl większą mapę

Studia magisterskie:

Psychologia ogólna:

Psychologia organizacji i zarządzania
Psychologia konsumenta i marketingu
Makrospołeczne zastosowania psychologii
Wspomaganie rozwoju
Aktywizacja potencjału seniorów
Psychologia kliniczna człowieka dorosłego
Interwencja kryzysowa
Uzależnienia: profilaktyka i terapia
Psychologia w sporcie pozytywnym
Komunikacja społeczna
Zaawansowana psychologia społeczna
Psychologia twórczości :

Psychologia kliniczna i zdrowia
– Psychologia wspomagania rozwoju
– Psychologia organizacji i zarządzania

Studia licencjackie:

– Fizjoterapia

Studia podyplomowe:

– Akademia rozwoju umiejętności trenerskich
– Coaching
– Kierowanie motywacją
– Ocena i rozwój pracownika
– Praca z grupą poprzez sztukę
– Psychologia pozytywna
– Psychologia społeczna
– Psychologia sportu pozytywnego
– Psychologia zachowań ekonomicznych
– Psychoterapia poznawczo – behawioralna
– Public relations
– Rekrutacja i selekcja
– Seksuologia kliniczna
– Stosowana analiza zachowania
– Umiejętności psychologiczne w pracy nauczyciela
– Zarządzanie personelem

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wyższa Szkoła Finansów i Administracji

niepaństwowa uczelnia zawodowa
adres: ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot Wyścigi
adres korespondencyjny od 1 lipca 2011: ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
tel: 58 524 13 00, 58 524 13 02
fax: 58 524 13 01
e-mail: rektorat@wsfia.pl
www: www.wsfia.pl


Wyświetl większą mapę

Studia licencjackie:

Zarządzanie:

Psychologia w zarządzaniu
Zarządzanie nieruchomościami
Informatyka w zarządzaniu i biznesie
Zarządzanie finansami
Zarządzanie organizacją gospodarczą
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
Zarządzanie logistyką miejską
Zarządzanie kosztami ochrony środowiska i ekologii
Rachunkowość i finanse
Gospodarowanie nieruchomościami
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
Zarządzanie projektami

Studia podyplomowe:

– Zarządzanie majątkiem
– Zarządzanie podatkami
– Zarządzanie projektami
– Zarządzanie kosztami pracy i prawo pracy
– Zarządzanie projektami finansowymi z UE
– Zastosowanie rozwiązań informatycznych w skutecznym zarządzaniu ochroną zdrowia
– Internetowe wsparcie biznesu
– Informatyka w biznesie
– Metody matematyczne w zarządzaniu finansami, jakością oraz szacowaniu ryzyka gospodarczego

Uniwersytet Gdański – Wydział Ekonomiczny

adres: ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
tel: 58 523 11 12
fax: 58 523 11 10
e-mail: we@ug.gda.pl
www: ekonom.univ.gda.pl


Wyświetl większą mapę

Studia I stopnia

Ekonomia:

Biznes elektroniczny
Innowacyjność w gospodarce
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
Teoria przedsiębiorstw
Transport i logistyka

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:

Europejski wymiar przedsiębiorczości
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Marketing międzynarodowy
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowy transport i handel morski
International Business ( w języku angielskim)

Studia II stopnia

Ekonomia:

Biznes elektroniczny
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
Gospodarowanie zasobami ludzkimi
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw
Transport i logistyka
European Economics and Finance ( w języku angielskim)

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:

Europejski wymiar przedsiębiorczości
Finanse międzynarodowe i bankowość
Handel zagraniczny
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowe strategie marketingowe
Międzynarodowy transport i handel morski
Turystyka międzynarodowa
International Business ( w języku angielskim)

Studia podyplomowe:

– Biznes międzynarodowy ( w języku angielskim)
– Biznes elektroniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach
– Handel Zagraniczny
– Innowacje w turystyce
– Innowacyjne praktyki public relations
– Integracja Europejska ” Pozyskiwanie i wdrażanie funduszy strukturalnych w perspektywie 2007 – 2013″
– Kapitał ludzki w biznesie międzynarodowym
– Marketing międzynarodowy
– Międzywydziałowe Podyplomowe Studia MBA
– Międzywydziałowe studia podyplomowe ” Mechanizmy funkcjonowania strefy euro ( Unii Gospodarczo – Walutowej)
– Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna, distance learning
– Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami
– Transport i logistyka
– Zamówienia publiczne

Uniwersytet Gdański – Wydział Zarządzania

adres: ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
tel: 58 523 10 01
fax: 58 523 11 73
www: www.wzr.ug.edu.pl


Wyświetl większą mapę

Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość:

Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse i ubezpieczenia
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Rachunkowość

Informatyka i ekonometria:

Analityka gospodarcza
Informatyka
Metody analizy danych

Zarządzanie:

Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Menedżer
Menedżer personalny
Zarządzanie jakością i środowiskiem
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie w turystyce

Studia II stopnia

Finanse i rachunkowość:

Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse i ubezpieczenia
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Rachunkowość

Informatyka i ekonometria:

Analityka gospodarcza
Informatyka
Statystyka ubezpieczeniowa

Zarządzanie:

Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Menedżer
Menedżer personalny
Zarządzanie jakością i środowiskiem
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie w turystyce

Studia III stopnia – w roku akademickim 2011/2012 nie będą uruchamiane

Studia podyplomowe:

– Podyplomowe studium Zarządzanie Projektami VII edycja
– Marketing Terytorialny
– Bankowość i Finanse:

Bankowość uniwersalna
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej
Doradztwo inwestycyjne w warunkach przystąpienia Polski do UE
Zarządzanie finansami zakładów opieki zdrowotnej

– Podyplomowe studium “Nadzór korporacyjny”
– Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjnych
– Podyplomowe studium Auditingu Ekologicznego
– Podyplomowe studium ” Szkoła Menedżerów”
– Podyplomowe studium ” Zarządzanie zasobami ludzkimi”
– Podyplomowe studium ” Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej”
– Rachunkowość i Finanse
– Master of Business Administration
– Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
– Wycena Nieruchomości
– Organizacja badań i analizy danych
– nt. Projekty deweloperskie
– Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
– Zarządzanie nieruchomościami

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here