Niepubliczne uczelnie wyższe w Gdyni – poznaj ofertę edukacyjną miasta

0
264
szkoły dla dorosłych
szkoły dla dorosłych

Studia w Gdyni w pierwszej chwili przywodzą na myśl najbardziej znane publiczne uczelnie takie jak Akademia Marynarki Wojennej czy Akademia Morska, a także oddziały Uniwersytetu Gdańskiego. W ciągu ostatnich lat coraz większą popularnością cieszą się tu jednak prywatne szkoły wyższe.

Bogata oferta edukacyjna, bardzo wysoki – często międzynarodowy poziom nauczania i możliwość rozwoju kariery w wymarzonym kierunku – to najczęstsze powody, dla których młodzi ludzie decydują się na studia w niepublicznych uczelniach wyższych w Gdyni.

Studia Gdynia

podyplomowe studia Gdynia wsaib

Najbardziej znana i najczęściej wybierana jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego. W ofercie ma studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe.  Studia licencjackie na WSAiB to kierunki takie jak:

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 • Finanse i Rachunkowość,
 • Zarządzanie, Management,
 • Logistyka i Studia Menadżersko – Prawne.

Dwuletnie studia magisterskie na tej uczelni w Gdyni można podjąć na następujących kierunkach:

 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne,
 • Zarządzanie,
 • Management i Studia Menadżersko – Prawne.
 • Jednolite studia magisterskie – kierunek Prawo.

wsaib studia Gdynia

WSAiB to również największy wybór bardzo perspektywicznych studiów podyplomowych w Gdyni. Absolwenci do wyboru mają:

 • Administrację Publiczną,
 • Life and Buisness Coaching,
 • Mediacje i Negocjacje Gospodarcze i Pracownicze,
 • Start-up w Biznesie,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem Informacji,
 • Zarządzanie Projektem,
 • Agent Celny,
 • Logistyka z Elementami Zarządzania Produkcją,
 • NeuroBiznes,
 • Studia Podyplomowe z Akt Stanu Cywilnego,
 • Zarządzanie BHP,
 • Zintegrowane Zarządzanie w IT,
 • HR Buisness Partner,
 • Marketing i PR w Internecie,
 • Rachunkowość i Podatki,
 • Transport i Spedycja,
 • Zarządzanie Jakością.

Uczelnie wyższe Gdynia

magisterskie studia Gdynia wsaib

Ponadto WSAiB to jedyna uczelnia wyższa w Gdyni oferująca studia MBA Project Management. Program obejmuje zarządzanie projektami i uwzględnia standardy najważniejszych organizacji branżowych (PMI, AXELOX, APMG). Studia trwają 4 semestry i dają możliwość uzyskania aż 11 międzynarodowych certyfikatów.

Inną, popularną uczelnią wyższą w Gdyni jest Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej. Wśród kierunków studiów licencjackich wybrać można:

Bezpieczeństwo narodowe na następujących specjalnościach:

 • Administrowanie bezpieczeństwem publicznym i zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne,
 • Bezpieczeństwo informacji,
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne,
 • Bezpieczeństwo osób i mienia,
 • Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej,
 • Bezpieczeństwo w komunikacji morskiej,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i służby specjalne.

Pedagogikę w specjalnościach:

 • Doradca i asystent rodziny,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim,
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z socjoterapią,
 • Pedagogika pracy i polityka personalna,
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
 • Wczesna edukacja z kształceniem informatycznym.

Studia magisterskie Gdynia

wsaib uczelnie wyższe Gdynia

Studenci mogą również podjąć naukę na dwuletnich Uzupełniających Studiach Magisterskich na kierunkach:

Administracyjno – ekonomicznym oraz Pedagogicznym w specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
 • pedagogika pracy i doradztwo zawodowe,
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

Oferta studiów podyplomowych to:

 • Administrowanie Bezpieczeństwem publicznym i zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne,
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczne,
 • Bezpieczeństwo informacji,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Bezpieczeństwo osób i mienia,
 • Bezpieczeństwo komunikacji lotniczej,
 • Bezpieczeństwo komunikacji morskiej,
 • Doradca i asystent rodziny,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim,
 • Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe,
 • Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Socjoterapia i terapia pedagogiczna,
 • Kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Dużym zainteresowaniem cieszy się także Wyższa Szkoła Bankowa w GdyniStudia I stopnia odbywają się tu na następujących kierunkach:

Gdynia studia wsaib

Bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach:

 • Kryminalistyka,
 • Służby specjalne i policyjne,
 • Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych,
 • Prawo i finanse.

Informatyka w specjalnościach:

 • Multimedia i grafika komputerowa,
 • Programowanie,
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych,
 • Inżynieria testów oprogramowania,
 • Social media.

Logistyka w specjalnościach:

 • Inżynieria produkcji,
 • Logistyka i spedycja,
 • Logistyka międzynarodowa,
 • Projektowanie i eksploatacja inteligentnych systemów transportowych.

Pedagogika i następujące specjalności:

 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
 • Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
 • Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi,
 • Pedagogika i psychologia człowieka.

Prawo w biznesie w specjalnościach:

 • Prawo i zarządzanie.

Zarządzanie w specjalnościach:

 • Psychologia w biznesie,
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • marketing i nowe media,
 • Menadżer BHP,
 • Prawo i zarządzanie,
 • Zarządzanie finansami i bankowość,
 • Zarządzanie w branży modowej,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia II stopnia to możliwość edukacji na kierunkach takich jak:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Logistyka,
 • pedagogika i Zarządzanie.

Kierunki studiów podyplomowych to:

 • Administracja i Bezpieczeństwo,
 • Ekologia i Energia,
 • Finanse,
 • HR,
 • IT,
 • Języki obce/Tłumaczenia,
 • Kompetencje menadżerskie/Rozwój osobisty,
 • Logistyka,
 • Marketing i Sprzedaż,
 • Nieruchomości,
 • Pedagogika,
 • Prawo,
 • Psychologia,
 • Rachunkowość,
 • Turystyka,
 • Zarządzanie.

Studia podyplomowe Gdynia

studia magisterskie Gdynia wsaib

Oprócz powyższych studiów podyplomowych dostępnych na WSB w Gdyni, uczelnia ma w ofercie studia MBA (Master of Business Administration).

Niepubliczne uczelnie wyższe w Gdyni to również Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych i kierunki takie jak:

Licencjat:

 • Filologia,
 • Kulturoznawstwo,
 • Pedagogika.

Studia podyplomowe:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Oligofrenopedagogika,
 • Wczesne nauczanie j. Angielskiego, Logopedia,
 • Resocjalizacja i Socjoterapia.

uczelnie wyższe Gdynia wsaib

Jak widać oferta edukacyjna miasta jest bardzo bogata, a wybór kierunków studiów składnia do refleksji nad swoją karierą zawodową. Zarówno studia licencjackie jak i magisterskie w Gdyni, a także kierunki podyplomowe dają szerokie możliwości zgłębiania wiedzy na najlepszym poziomie.